Ålandsbussen Ab
         tel. 0457 5244551


Ålandsbussen Ab
tel. 0457 5244551
Foto: Bosse Ahlnäs, Järsö 4.1.2016
  

statistik

bussarna

Fiskrens som bränsle Järsölinjen historik kontakt
Turlista för Järsöbussen:  Järsö - Nåtö - Ålandsvägen - (Maxinge) - Strandnäs

Onsdagen den 20 februari 2019 
På onsdag den 20 februari 2019 kan du känna och uppleva historiens vingslag i Mariehamn. Röde Orm kör hela dagen på linje 8 med 39 år gamla retrobussen Åsa.
Välkommen med på en tur till Järsö och Maxinge.

5 turer till Järsö.Turlista se: www.alandstrafiken.ax  Bussturlistor

Till Maxinge ca kl.13.50 från alla hållplatser vid Ålandsvägen. 
Retur från Maxinge kl. 14.00 och kl.15.00 till Centrum och Järsö.
Hållplatsen vid Maxinge finns vid St1 bensinstationen 


Järsö linjen - linje 8 
Mariehamn - Nåtö - Järsö

Bussen avgår från
Ålandsplan och Ålandsvägen söderut  
via Västernäs till Nåtö, Granö och Järsö 
kl. 07.05, 08.05, 13.08, 14.08 och 15.08
och från Langnäs på Järsö kl. 07.26, 08.26, 13.38, 14.38 och 15.38
Turerna 13.38 och 14.38 fortsätter från Centrum till Maxinge 

Därtill kör Taxibolaget 22100 Ab från Bussplan till Järsö skoldagar kl. 16.15 och 17.15
retur från Langnäs på Järsö kl. 16.35 och 17.35 
Telefon 018 22100

Maxinge linjen
MARIEHAMN - MAXINGE - MARIEHAMN


Från Västernäs och från
Ålandsvägen norrut ca. kl. 13.50
Från Maxinge (hållplats vid St1 bensinstationen) till Centrum och Västernäs 
kl. 14.00 och 15.00


tel. 0457 5244551

          
Du kan hyra  våra bussar, vår retrobuss 39 år gamla Åsa 
från år 1980 samt våra minitåg
Kontakt vid uthyrning av bussar och tåg: Sven Larsson, tel. 0457 5244551

TILL SALU 
Röde Orm Ab
erbjuder till försäljning aktier i följande dotterbolag:

Citytåget Ab: 
3 st minitåg + tillstånd för linje- och beställningstrafik

Ålandsbussen Ab: 
3 st bussar + tillstånd för linjetrafik (linje 8) och beställningstrafik 

Gröninge Ab:
Garage- och industrifastighet på Skrapängsvägen

Kontakt: Ulf Grüssner, +358 4573135276, ulf.grussner@aland.net


Röde Orms nostalgibuss Åsa, ÅL 9605, från år 1980 var uthyrd åt Viking Line Buss den 8 juni 2017, 
då det var brist på bussar på Åland. Hela Ålands busspark behövdes då det var skolavslutning och 
sightseeing skjutsar för en kryssningsbåt i Mariehamn. Bussen trafikerade stadsbusslinjerna 
kl. 10.50 - 13.20. På 1980-talet fanns det inte några låggolvsbussar, men chauffören Parviz Bahador 
hjälpte till med att lyfta in barnvagnar och rollatorer i bussen.

webbmaster: Buss-Bosse Ahlnäs 

Uppdaterad den 17.02.2019